Interviews met een vrijmetselaar

Interview door Achterhoek Nieuws naar aanleiding van avond voor belangstellenden op woensdag 16 november 2022


Foto: Verona Westera 

Bouwstuk over licht en duister opgeleverd tijdens avond voor belangstellenden

Door de redactie

WINTERSWIJK - “De lezingen en activiteiten van de vrijmetselaars vinden doorgaans achter gesloten deuren plaats, daardoor weten veel mensen niet wat de vrijmetselarij nou inhoudt. Daarom vind ik het belangrijk om meer naar buiten te treden en open te zijn.” Aan het woord Christiaan Sonderen. De Winterswijker voegt dan ook de daad bij het woord en houdt zijn lezing, ofwel levert zijn bouwstuk op, op een open avond in de vrijmetselaarsloge aan de Jeugdkerkstraat 6. Belangstellenden kunnen op woensdagavond 16 november vanaf 19.30 uur binnenlopen voor koffie en thee. Vanaf 20 uur is Christiaan aan het woord. Hij geeft het thema ‘Het licht schijnt in het duister’, mee aan zijn bouwstuk.

“Het thema kan op veel manieren belicht worden. Ik doe dat op mijn manier”, aldus Christiaan. Na zijn lezing kan er nagepraat worden over het onderwerp, niet gediscussieerd. “Want”, zo laat Christiaan weten, “in de loge worden geen discussies gevoerd. We luisteren naar elkaar en praten over elkaars inzichten en bevindingen. Zo kun je meer over jezelf ontdekken, door te luisteren naar hoe anderen over een onderwerp denken. Leren door te praten met mensen die ook op zoek zijn naar... noem het zingeving”, lacht Christiaan. “Verwacht dan ook geen antwoorden, maar vooral vragen, denk er over na en praat erover mee.”

De lezingen (bouwstukken) die wekelijks in de loge gegeven worden voor de leden kunnen overal over gaan. “Alle onderwerpen kunnen aan de orde komen. Maatschappelijke onderwerpen, spirituele onderwerpen. Het kan allemaal, behalve politiek en godsdienst. Die onderwerpen komen niet ter sprake. Hoewel vrijmetselaren wel geloven in iets hogers, op welke manier dan ook.”

Rond de vrijmetselarij hangt nog altijd een wat mystieke sfeer, een geheime genootschap. “Dat moet doorbroken worden”, vindt Christiaan. Vroeger was met name de Rooms katholieke kerk fel tegen vrijmetselaars. Terwijl geloven en vrijmetselaar zijn juist goed samen gaat, vindt Christiaan. “In de kerk wordt gesproken over hoe men goed kan leven en goed is voor de medemens. De vrijmetselarij heb ik juist gekozen voor mezelf. Om aan mezelf te werken, om de randen van mijn ‘ruwe steen’ te beitelen tot er een bruikbare bouwsteen ontstaat, om het in vrijmetselaarsymboliek uit te drukken. Zo hoopt een vrijmetselaar een beter mens te worden. Ik heb ook deelgenomen aan gespreksgroepen vanuit de kerk, maar de vrijmetselarij helpt me meer in mijn zoektocht naar zingeving.”

Christiaan maakte kennis met de vrijmetselarij tijdens de Open Monumenten dagen in 2017. “Ik ging een kijkje nemen in het gebouw en werd zeer hartelijk ontvangen. Ik had leuke gesprekken en werd rondgeleid door het gebouw en de tempel. Het sprak me aan en ik besloot lid te worden van de loge.” Met zijn 43 jaar is Christiaan een van de jongste leden (broeders) van de Achterhoekse loge. Dat, terwijl hij merkt dat de vrijmetselarij mensen van zijn leeftijd veel kan brengen. “De wekelijkse bijeenkomsten zijn voor mij echt een rustpunt in het drukke leven. Ik ben actief in verschillende verenigingen, de kerk, naast het drukke gezinsleven. De logeavonden zijn een moment van rust en bezinning in alle hectiek. Tijd voor jezelf, om te werken aan jezelf”, zegt Christiaan met een glimlach. “Daarnaast merk ik ook dat ik er vaker bij stil sta hoe ik ergens op reageer. Waarom reageer ik boos of gefrustreerd, ligt dat bij mij? Maar ik ben ook bewuster bezig met mijn tijd. Tijd is kostbaar. Waar wil ik mijn kostbare tijd aan besteden?”

Hoewel de vrijmetselaarsloge normaal gesproken alleen toegankelijk is voor mannen, zijn vrouwen zeer welkom tijdens de open avond. Er zijn al langer plannen om ook een vrouwenloge te starten. Dames die hierin geïnteresseerd zijn kunnen dat ook tijdens de open avond aangeven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een interview met één van onze leden meer dan 20 jaar lid is van Loge De Achterhoek.Foto: Christiaan Sonderen


Waarom ben je destijds Vrijmetselaar geworden?
Ik was druk met mijn werk en er bleef nauwelijks tijd voor hobby`s en contacten buiten mijn eigen kring en was op zoek naar mensen die net als ik zelfstandig kunnen denken en me niet voorschrijven wat en hoe ik moest denken doch die mij wel zouden kunnen helpen mijn weg in dit leven te vinden. Op een open dag van de Loge heb ik mij laten informeren en toen dacht ik als dat werkelijk zo is en gaat dan is dat hetgene wat ik zoek.

Wat is jouw definitie van de Vrijmetselarij?
Vrijmetselarij stimuleert een bewustwordingsproces. Door de gereedschappen die je worden aangereikt helpt het je een soort structuur te geven aan je denken en je gevoelens en het helpt bij het overdenken van de levensvragen die voor een ieder op enig moment komen. Het is een hulpmiddel om bewust in het leven te staan en weloverwogen zelfstandig keuzes te maken.

Wat merk je ervan in je dagelijkse leven?
Ik ben nu zo lang al Vrijmetselaar dat ik niet meer weet hoe ik voor die tijd was en ik kan niet inschatten hoe ik nu in de wereld zou staan als ik geen Vrijmetselaar zou zijn geworden. Wel weet ik dat ik na enige tijd makkelijker kon omgaan met de dagelijkse- en de niet alledaagse problemen die op mijn pad kwamen. Dat het werkt merk ik ook aan nieuwe leden die na een jaar de kennismaking met de vrijmetselarij hun ervaringen delen middels een voordracht. Of ze nu binnen komen met 60 of met 35, allen ervaren ze een positieve werking.

Wat is voor jou het zogeheten "Geheim van de Vrijmetselarij"?
Het vreemde is dat er eigenlijk geen geheim bestaat, behalve dan de tekst van de ritualen die worden opgevoerd en waarin je de (symbolische) gereedschappen krijgt aangereikt. Ik denk dat je zelf het geheim bent, het mysterie zit in jezelf en het is de kunst om dat zelf te ontrafelen en zo te ontdekken hoe je in het leven staat, maar ook hoe je in het leven zou kunnen staan. Het mooie is dat er binnen de Vrijmetselarij er niemand is die je zegt hoe het moet, elke vrijmetselaar heeft dus zijn eigen "mysterie".

Hoe vind je de sfeer binnen de Loge?
De sfeer is warm en betrokken zonder dat het "benauwd" wordt. De leden hebben altijd interesse voor elkaar en zijn zeer divers in hun belangstelling en achtergrond. Ze hebben er plezier in om met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar tot nadenken te prikkelen om zo (uiteindelijk) een weloverwogen standpunt in te kunnen nemen. Verder is het ook vooral gezellig en gaat men amicaal met elkaar om.

Wat zijn volgens jou de sterke punten van de Loge de Achterhoek?
Vrijmetselaars van buiten onze loge zeggen dat ze zich bij ons “als in een warm bad” voelen. Dat komt wellicht doordat wij een zeer grote variëteit aan leden hebben, zowel wat betreft beroep, achtergrond als leeftijd. Er is een grote bereidheid om intensief met elkaar van gedachten te wisselen en er worden voordrachten opgeleverd van hoge kwaliteit waarin de controverse niet wordt vermeden, maar die desondanks niet leiden tot harde standpunten anderzijds.

Zijn er zaken die mensen (kunnen) beletten om vrijmetselaar te worden, bijvoorbeeld als het gaat om geloofsovertuiging?
Voor mij zelf geldt dat mijn geloof dieper geworden is. Ik denk dat ik zonder de vrijmetselarij geen lid meer was geweest van een kerk. Onze leden hebben diverse geloofsovertuigingen, maar er zijn ook leden die geen geloof of kerk aanhangen. Kortom, in deze is er geen beletsel.

Vindt je de loge een elitaire gesloten club?
Onze loge is alles behalve een elitaire gesloten club. Het is een normale vereniging waarvan in principe iedere "vrije man van goede naam" lid kan worden. Met "vrij" wordt bedoeld dat men vrij kan denken en daarin ook een ander vrij laat en respecteert. Met "goede naam" wordt bedoeld dat men normaal in het leven staat.

Wat is volgens jou de ideale leeftijd om lid te worden?
De minimum leeftijd is 21 jaar. Ik zelf vindt 35-40 jaar een mooie leeftijd. Dat is voor veel mannen de drukste tijd in hun leven en geeft mijns inziens daarom veel rendement. Veel leden die op latere leeftijd lid zijn geworden verzuchten vaak: "Dit had ik veel eerder moeten doen". Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook oudere generaties van harte welkom zijn.