Hoe word je vrijmetselaar?

Wanneer je overweegt om je aan te melden voor de Vrijmetselarij, dan kan dat. In tegenstelling tot wat velen denken, hoef je niet geïntroduceerd te worden door iemand die zelf vrijmetselaar is. We gaan je dus ook niet vragen om lid te worden, dat moet vanuit jezelf komen. De loge juicht eigen initiatief juist van harte toe, dat zorgt voor een goede motivatie van de kandidaat en voor diversiteit en vitaliteit van de loge.

Orde van Vrijmetselaren

Onze loge maakt deel uit van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Dat betekent dat van onze loge alleen mannen lid kunnen worden.

Nieuwsgierigheid is waarschijnlijk een deel van de aanleiding om te overwegen je aan te melden. Dat speelt bij iedereen een rol. Dat komt omdat de vrijmetselarij een beetje geheimzinnig wordt gevonden. De vrijmetselarij draagt daar ook zelf aan bij, bijvoorbeeld met het motto 'Ontdek het geheim van de Vrijmetselarij'.

Als je lid wordt, ga je ontdekken wat de vrijmetselarij inhoudt. Het grote geheim is je persoonlijke beleving van de vrijmetselarij. Als nieuwsgierigheid nu de enige reden was om lid te worden, dan zou je na enkele jaren het lidmaatschap kunnen opzeggen. Dat gebeurt ook wel eens, maar de meesten blijven lid omdat ze in de loge een broederband, een bijzondere vriendschap hebben opgebouwd en samen verder willen.

Broederschap

Die vriendschap is zo bijzonder, dat we hem broederschap noemen. Broederschap ontstaat doordat de loge de condities biedt waaronder je als gelijken van gedachten kunt wisselen over belangrijke thema's. Zoals de 'grote levensvragen' die van generatie op generatie telkens opnieuw worden gesteld. Maar ook persoonlijke ontboezemingen, die je anders niet gemakkelijk aan de orde stelt.

Alle onderwerpen zijn voor de gedachtewisseling geschikt, zolang ze in dienst staan van je persoonlijke levensbeschouwing. De gedachtewisseling in de loge is altijd oprecht, verloopt ordelijk, en maakt soms gebruik van de bijzondere symbolen en ritualen die de vrijmetselarij traditioneel kent. In het zo goed mogelijk opvoeren van deze eeuwenoude ritualen stellen vrijmetselaren een eer en genoegen. Dat komt omdat ze de waarde en betekenis van die ritualen op hogere prijs stellen naarmate ze deze intenser beleven.

Voor veel vrijmetselaren is de vrijmetselarij niet alleen een avond per week waar ze zich aan de dagelijkse hectiek en beslommeringen kunnen onttrekken, maar betekent het uiteindelijk ook het ontwikkelen van een levenshouding die zich kenmerkt door nieuw zicht op de eigen persoon en een nieuw verantwoordelijkheidsbesef.

Vrijdenkers

Vrijmetselaren zijn vrijdenkers die zelf op zoek willen naar antwoorden op hun eigen levensvragen en geen genoegen nemen met antwoorden die door anderen zijn bedacht en zo vaak als waarheden versleten worden (dogma's). Maar dat neemt niet weg dat antwoorden van anderen ook helpen en bijdragen aan de eigen afweging. Dat is precies wat er in onze loge gebeurt. Het gaat om jouw individuele ontwikkeling in de context van ons collectief, de broederschap.

Als dit je aanspreekt, meld je dan aan. Het verplicht je tot niets. Je kunt dan op korte termijn een reactie van ons verwachten. Daarna volgen dan minimaal twee oriënterende gesprekken met leden van de loge. Dat zijn uiteraard tweerichtingsgesprekken waarin we meer van elkaar te weten trachten te komen. Als beide partijen na goed overleggen verder willen volgt er nog een gesprek met de voorzitter over o.a. de zakelijke kanten. Wil je dan nog steeds verder volgt er een gesprek met een formele commissie van de loge die advies uitbrengt aan de leden van de loge. Het resultaat van dat alles wordt in de Loge tegen het licht gehouden en wordt gevolgd door een stemming. Staan alle lichten dan nog steeds op groen dan word je ingewijd. Er gaan enige maanden gemoeid met deze procedure, maar na je inwijding zul je vast en zeker zeggen: "Het was de moeite meer dan waard!"

Je wordt lid van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Daarvoor word je als kandidaat in alle Nederlandse loges genoemd als kandidaat. Na inwijding ben je dan ook voor alle vrijmetselaars een broeder. Je krijgt er dan dus ineens een hele grote familie bij.