Lid worden

Lid worden van een Vrijmetselaarsloge: Een Weloverwogen Reis!

Het lidmaatschap van een Vrijmetselaarsloge is geen beslissing die lichtvaardig genomen wordt. Het is essentieel om vooraf zorgvuldig te overwegen of de vrijmetselarij echt bij je past, en om je goed te oriënteren. Gelukkig zijn er talloze bronnen beschikbaar om je te helpen, waaronder veel informatie op internet. Denk hierbij aan de website van de Orde van Vrijmetselaren, zeg maar de landelijke organisatie, en de diverse websites van de loges die bij de Orde zijn aangesloten, waaronder de Loge De Achterhoek die je momenteel bezoekt. Ook kan de voorlichter van Loge De Achterhoek je vragen beantwoorden en voorzien van informatie, stuur hiervoor een e-mail naar

Naast het verkrijgen van informatie is er ook een toelatingstraject. Dit traject is van belang voor zowel de loge als voor jou als geïnteresseerde, en wordt gebruikt om te beoordelen of de vrijmetselarij toegevoegde waarde voor jou heeft en of er een goede match is tussen jou en onze loge. Dit traject duurt over het algemeen enkele maanden en hieronder kun je meer lezen over hoe deze verloopt.

Hoe verloopt de toelatingstraject?

Om lid te worden hoef je niet gevraagd te worden door een vrijmetselaar. Je moet zelf het initiatief te nemen. Veel kandidaten voelen zich al lange tijd verbonden met de vrijmetselarij, maar zijn nog geen lid van een loge. Wil je meer informatie? Dan nodigen we je graag uit voor een open avond. Op die manier kun je een goed beeld vormen van onze loge en de vrijmetselarij. Mocht je hierna tot de conclusie komen dat je lid wilt worden, dan doorloop je een zorgvuldige procedure.

De eerste stap is het invullen van het inschrijfformulier en een vragenlijst. Deze ontvang je van de secretaris van de loge na aanmelding. Aanmelden kan door de secretaris een e-mail te sturen, ontvangst van je inschrijving worden er een aantal gesprekken gepland. Om elkaar beter te leren kennen en te ontdekken of er een klik is.

Je zal bezocht worden door twee leden (meesters) van de loge. Gewone mannen zoals jijzelf. In het gesprek, bij voorkeur in het bijzijn van je partner, kunnen we van onze kant het een en ander toelichten en je vragen, of die van je partner, beantwoorden. Een kort verslag hiervan wordt door beiden afzonderlijk opgemaakt. Daarna volgt een gesprek met de Achtbare Meester van de loge. Ook een gewone man die tevens de voorzitter van de loge is. Ook hij maakt een kort verslag van zijn bevindingen. Die voorzitter wordt voor drie jaar benoemd en wordt vervolgens opgevolgd door een ander lid van de loge. Alle functies rouleren en jaarlijks zijn er wisselingen. Zo houden we iedereen betrokken bij het wel en wee van de loge.

De genoemde verslagen gaan vervolgens naar de commissie van onderzoek. Je wordt vervolgens uitgenodigd in het logegebouw om met deze commissie te praten over je motivatie en verwachtingen als je lid zou worden. De commissie van onderzoek brengt verslag uit aan de loge leden en adviseert deze om je al dan niet aan te nemen als leerling vrijmetselaar. Dan wordt er vervolgens gestemd door alle meesters aanwezig bij de vergadering. Daarna wordt je aangemeld als kandidaat bij de Orde en wordt je in alle aangesloten loges genoemd als kandidaat-vrijmetselaar. Je wordt namelijk lid van de Nederlandse Orde der Vrijmetselaren en kunt als lid van de orde ook andere loges bezoeken. Dit wordt gedaan zodat andere loges ook op de hoogte zijn van jouw kandidatuur. Na akkoord en zonder bezwaar wordt dan eindelijk een datum geprikt voor je inwijding.

Toetreding tot de Vrijmetselarij en de loge vindt plaats middels een speciaal ritueel, waarbij je leerling-vrijmetselaar wordt.

Het moge duidelijk zijn dat deze procedure zorgvuldig en weloverwogen verloopt, waarbij zowel wij als jij de tijd nemen om elkaar beter te leren kennen. We streven naar een duurzame relatie waarin zowel jij als de leden van de loge zich thuis voelen.

Kortom, lid worden van een Vrijmetselaarsloge is een weloverwogen proces waarbij we samen bouwen aan een relatie die op vertrouwen en verbinding berust. Wie vrijmetselaar wil worden, dient zelf de eerste stap te zetten en deze procedure te doorlopen. Het lijkt misschien ingewikkeld, maar valt in de praktijk mee en het resultaat is het zeker waard!