Wat is vrijmetselarij?

Vrijmetselarij biedt mannen, zeker ook van deze tijd, een methode om te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Hoe sta ik in de wereld? Wat is mijn bijdrage aan een tolerantere samenleving? Kunnen mijn scherpe kantjes bijgeschaafd worden? Vragen die iedereen zichzelf kan stellen.

Bekijk het onderstaande filmpje eens om je een beeld te vormen van wat vrijmetselarij o.a. inhoudt. Het kost je slechts 4 minuten. Omdat vrijmetselarij geen dogma's kent en geen opgelegde leerstellingen heeft kunnen en gaan we jou niet vertellen hoe de wereld in elkaar zit en hoe jij daarin zou moeten leven. Dat is voor een ieder heel persoonlijk en voor iedereen anders. Maar dat iedereen anders heeft ook veel overeenkomsten. En juist die overeenkomsten willen we benadrukken, de verschillen hoeven geen belemmering te zijn om goed samen te kunnen leven en werken.

Mannen en vrouwen dus, met eenzelfde doelstelling; 'Ik denk'

Door het gebruik van symbolen en het ondergaan en het gezamenlijk beleven van rituelen, tekent zich voor de bewust levende mens een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. Deze weg helpt hem zijn plaats te bepalen ten opzichte van zichzelf, de medemens en datgene wat hij als leidende kracht in zijn leven aanvaardt. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als een ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek - zijn plek - in de samenleving in te nemen. Een samenleving die voor hem een bouwwerk is bestaande uit alle mensen die de bouwstenen vormen van onze samenleving.

Orde van Weefsters

Voor vrouwen bestaat in Nederland de Orde van Weefsters. De gemengde vrijmetselarij wordt beoefend door Le Droit Humain.